Zasady serwisowania


W celu zlecenia serwisu w trybie wysyłkowym należy:


- skontaktować się z nami w celu oszacowania wstępnych kosztów naprawy.
- uzupełnić formularz zgłoszenia serwisowego.

Formularz zlecenia serwisowego

- w przypadku problemów z zasilaniem należy dołączyć ładowarkę.
- zabezpieczyć sprzęt w paczce, szczególną uwagę należy zwrócić na wyświetlacze, elementy ruchome oraz wystające z obudowy ( np. złącza, anteny, gniazda )
- Przesłać paczkę na adres serwisu podany w podsumowaniu zlecenia

Po otrzymaniu sprzętu dokonujemy dokładnego sprawdzenia sprzętu i dokładnie wyceniamy koszty naprawy ( najczęściej nie przekraczają one wyceny wstępnej ) oraz czas realizacji i kontaktujemy się ze zleceniodawcą.

Sprzęt po naprawie jest wysyłany za pobraniem na adres podany w formularzu zgłoszenia serwisowego.

Zlecenia wysyłkowe podlegają wszystkim poniższym zasadom panującym w naszym serwisie.
Proponujemy zamówić kuiera poprzez poniższy baner.
Kurier renomowanej firmy odbierze paczkę od Państwa z domu.
Naszym zdaniem to najwygodniejsza forma wysyłki.


KurJerzy.pl - kurierzy UPS i DHL

Zasady serwisowania sprzętu elektronicznego:
JEDYNYM DOKUMENTEM UPOWAŻNIAJĄCYM DO ODBIORU SPRZĘTU JEST

"DOWÓD PRZYJĘCIA SPRZĘTU DO SERWISU"

OTRZYMYWANY W MOMENCIE ODDANIA SPRZĘTU DO NAPRAWY !!! 1. Przyjęcie urządzenia do naprawy / przyjęcie zlecenia naprawy

  • Warunkiem przyjęcia zlecenia napraw jest dostarczenie kompletnego urządzenia, a w szczególności dotyczy to materiałów eksploatacyjnych, oraz zasilacza.
  • Na każdy dostarczony do serwisu sprzęt klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia sprzętu do naprawy.
  • Po otrzymaniu potwierdzenia Klient jest zobowiązany do sprawdzenia poprawności danych oraz zgodności opisu i kompletności sprzętu (podajnik, instrukcje, płyty, kable, itd.).
  • Czas naprawy zależny jest od dostępności części – minimum 5 dni roboczych.
  • W przypadku części na specjalne zamówienie czas naprawy może się wydłużyć do 60 dni roboczych


 2. Diagnozowanie

  • Klient powinien dokładnie określić rodzaj usterki oraz okoliczności powstania uszkodzenia (w szczególności występujące komunikaty błędów), oraz w miarę możliwości opis wcześniejszego zachowania urządzenia.
  • Po zaakceptowaniu przez Klienta ceny usługi, potwierdzenie przyjęcia stanowi umowę o dzieło na wykonanie tej usługi.
  • W przypadku dostarczenia urządzenia, które było nieskutecznie naprawiane w innym serwisie klient zobowiązany jest dostarczyć urządzenie w takim stanie, jakie było przed naprawą. W przeciwnym wypadku serwis zastrzega sobie prawo indywidualnego określenia kosztów naprawy niezależnego od obowiązującego cennika

 3. Naprawa

  • Serwis zobowiązuje się zapewnić wszelkie części i podzespoły potrzebne do naprawy. Jeśli w trakcie diagnozowania usterki zajdzie konieczność wymiany materiałów eksploatacyjnych, decyzja o ich wymianie należy do klienta. Serwis zastrzega sobie prawo odstąpienia od naprawy lub od udzielenia gwarancji jeśli dostarczone materiały eksploatacyjne nie będą materiałami zalecanymi przez producenta.
  • Serwis zastrzega sobie prawo odstąpienia od wykonania naprawy w przypadku braku dostępności do części zamiennych.
  • Termin naprawy może ulec wydłużeniu w przypadku braku części zamiennych i konieczności zamówienia ich poza granicami Polski. Klient o takiej sytuacji zostanie wcześniej powiadomiony i podejmie decyzję czy chce kontynuować naprawę w dłuższym czasie.
  • Wymienione elementy elektroniczne serwis utylizuje na własny koszt. Uszkodzone podzespoły elektroniczne po wymianie nie są odsyłane do klienta tylko zgodnie z ustawą z ustawą z 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. nr 180, poz. 1495) oraz jej poprawkami są utylizowane.


 4. Postanowienia końcowe

  • Na wykonaną usługę serwis każdorazowo wystawia fakturę VAT lub rachunek.
  • Serwis udziela miesięcznej gwarancji na wymienione podzespoły i części.
  • Serwis udziela miesięcznej gwarancji na wykonaną usługę (gwarancja obejmuje zakres wykonanych napraw)
  • Nie udzielamy gwarancji jeśli urządzenie będzie eksploatowane niezgodnie z zaleceniami producenta, a w naszej ocenie mogące mieć wpływ na poprawną pracę (w szczególności dotyczy to materiałów eksploatacyjnych, warunków otoczenia, źródeł zasilania).
  • W przypadku, gdy urządzenie dostarczone do naprawy posiada uszkodzone lub częściowo niesprawne - zarówno mechanicznie, jak i elektronicznie - nośniki danych (bez względu na metodę składowania danych), serwis nie może ponosić odpowiedzialności za niemożność odtworzenia jakichkolwiek danych z takich nośników.
  • Serwis nie odpowiada za zmiany konfiguracji urządzeń jakie mogą nastąpić w trakcie obsługi serwisowej.
  • Nieodebranie sprzętu w czasie miesiąca od daty powiadomienia o zakończeniu naprawy powoduje naliczenie kosztów magazynowania w kwocie 50 zł brutto za każdy rozpoczęty miesiąc. Sprzęt wydaje się po uregulowaniu wszystkich kosztów.
  • Sprzęt dostarczany do serwisu przez firmę kurierską powinien być w miarę możliwości zapakowany w opakowanie transportowe przeznaczone przeznaczone dla tego rodzaju urządzenia. Nie odbieramy urządzeń które zostaną przesłane do serwisu nasz koszt. Serwis odsyła urządzenia na koszt klienta w opakowaniu w jakim zostało przysłane. Serwis zastrzega sobie prawo nieodebrania przesyłek noszących ślady uszkodzenia opakowania lub w opakowaniach nieprzeznaczonych do transportu danego urządzenia - w takim przypadku sporządzony zostaje protokół w obecności kuriera, a paczka wraca do nadawcy.
  • Zlecający oświadcza, że na oprogramowanie zainstalowane w urządzeniu (komputerze) oraz pozostawione w serwisie celem instalacji posiada wszelkie licencje i jest jego właścicielem.